خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدیو کیک سال نو
این برنامه مراحل تزیین کیک شکم پرِ همراه با سورپرایز و با رنگ و بوی سال نو را به نمایش گذاشته است.