خطا در بارگزاری ویدئو ...
ویدئو کیک سه بعدی مینیون
همه مینیون‌ها را دوست دارند، چه بچه چه بزرگسال! برای مهمانی یا تولد بعدی خود حتما این کیک سه بعدی مینیون را درست کنید.